Kontakt

Sąspów 30
32-048 Sąspów
tel. 608 353 208

Ks. Proboszcz Mariusz Górszczyk